FAQ

FAQ

Veel gestelde vragen met antwoorden

Gaat u renoveren of slopen? Zijn er nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten aanwezig?

U bent dan volgens de wet Natuurbescherming verplicht alternatieve verblijfplaatsen voor soorten zoals:  huismus, gierzwaluw, steenuil, kerkuil en gebouwbewonende vleermuizen te plaatsen. MyBird kasten zijn hier speciaal voor gemaakt.

Ja. MyBird kasten zijn speciaal gemaakt voor beschermde vogels en vleermuizen. Al onze kasten zijn geschikt als mitigatiekast zoals bedoeld voor sloop en renovatieprojecten.

Ja. MyBird kasten zijn speciaal gemaakt voor beschermde vogels en vleermuizen. Een aantal modellen zijn speciaal gemaakt om gemakkelijk ingebouwd te kunnen worden als permanente voorziening (compensatie). Daarnaast zijn al onze kasten te gebruiken als mitigatiekast zoals bedoeld voor sloop en renovatieprojecten.

Alle MyBird kasten zijn met de hand van sloophout gemaakt.

Voor de vogels en vleermuizen is een huisje van sloophout veel natuurlijker. Hierdoor wordt de acceptatie als alternatieve huisvesting een stuk hoger. MyBird huisjes dragen daardoor betekenisvol bij aan uw mitigatieplan.

 

Dit heeft verschillende ecologische voordelen.

  1. het hout is uitgewerkt.
  2. Het hout  is 2 cm dik waardoor het interne klimaat van de kast veel lijkt op dat van natuurlijke holten.
  3. Het hout is ruw waardoor de vogels makkelijk grip hebben.
  4. Het hout absorbeert gemakkelijk vocht van de uitwerpselen dat vervolgens in de tijd verdampt, hierdoor blijft de bodem droog.

Verder is het grote voordeel dat er geen boom gekapt hoeft te worden omdat reeds aanwezige resources worden hergebruikt. Hierdoor wordt bestaand habitat niet aangetast en is veel logistiek overbodig waardoor de uitstoot van CO2 en stikstof verminderd terwijl de niet gekapte bomen CO2 blijven opnemen.

Ieder huisje is met de hand gemaakt door iemand binnen het leerwerkbedrijf van Senzer te Helmond. Door een MyBird kast te kopen faciliteert u naast de natuur ook de werkgelegenheid voor mensen met een bepaalde achterstand of re-integratietraject.

Soorten zoals gierzwaluw en vleermuizen dienen als biologische plaagbestrijder.

Gierzwaluw eet bijvoorbeeld met name landbouwschadelijke insecten. Indien de nestplaatsen voor deze soort verdwijnen dan heeft dat gevolgen voor de landbouw. Omdat deze soort buiten het broedseizoen in Zuidelijk Afrika verblijft heeft het teruglopen van aantallen gierzwaluw door het wegvallen van nestplekken in gebouwen ook daar effect. 

Vleermuizen zijn gespecialiseerd in het vangen van nacht actieve insecten. Gewone dwergvleermuizen bijvoorbeeld kunnen wel zo’n duizend muggen op één nacht eten. Grootoorvleermuizen zijn weer gespecialiseerd in nachtvlinders. Wanneer u weet dat de moeders van processierupsen nachtvlinders zijn, dan snapt u meteen het voordeel van het behoud van deze soort vleermuizen.

Gelijk = ongelijk!

De meeste van onze vogelkasten zijn bewust niet voorzien van gaten. Omdat in de praktijk is gebleken dat het handiger is om bij het bevestigen zelf wat te schuiven om de beste posities te bepalen adviseren wij om de wandkasten te bevestigen met slagpluggen. Waar de gaten te boren bepaald u dan zelf.

Bel voor een offerte naar + 31 6 30 49 42 89

Business 2 Business

Bij MyBird kunt u altijd om meer informatie vragen. Bent u geïnteresseerd in een offerte bel gerust ons nummer.